i Inhoud
navigator
1 Ouverture


2 Cryptografie en haar geschiedenis
2.1 Inleiding
2.2 Geschiedenis van de cryptografie
2.3 Vormen van cryptografie
   Wachtwoord-beveiliging
   Symmetrische encryptie
   Asymmetrische cryptosystemen
2.4 RSA en Pretty Good Privacy
2.5 Toepassingen van cryptografie


3 Internationale aspecten
3.1 Inleiding
3.2 Grensoverschrijding
   Rechtsmacht van Nederland
   Plaats van het delict
   Deelnemingsvormen
   Functioneel daderschap
   Conclusie
3.3 Ontwikkelingen in de VS.
3.4 De Europese situatie
   Frankrijk
   Rusland
3.5 De speelruimte van Nederland


4 Het Nederlandse voorontwerp en de kritieken
4.1 Inleiding
4.2 Voorontwerp van Wet en de Memorie van Toelichting
   Motivatie
   De regelgeving omtrent aftappen
   De vormgeving
   Hoofdlijnen
   Het beheersorgaan
   Geheimhouding
   Handhaving
   Internationale aspekten
4.3 Het voorontwerp bezien vanuit bestuurlijk perspectief
4.4 Het voorontwerp bezien vanuit technologisch perspectief
4.5 Het wetsvoorstel bezien vanuit economisch perspectief
4.6 Conclusies en vragen


5 De strijd tegen de techniek
5.1 Inleiding
5.2 Een verkeerde metafoor
5.3 Een ander perspectief
5.4 Onderschatting van de mogelijkheden
5.5 Conclusie


6 Botsingen van belangen
6.1 Inleiding
6.2 Staatsveiligheid
6.3 Rechtshandhaving
6.4 Principiële belangen


7 Conclusies


* Noten en literatuurverwijzingen


? Overige geraadpleegde literatuur


inhoud noten literatuur email auteur verder