2 Cryptografie en haar geschiedenis
navigator

2.5 Toepassingen van cryptografie

Naast de klassieke gebruikers: overheden, geheime diensten en militairen, wordt cryptografie op dit moment vooral door banken toegepast. Per dag worden miljarden guldens via electronische kanalen verplaatst. Cryptografie beschermt deze transacties tegen ongeauthoriseerde wijzigingen en vervalsingen. Ook bij geldopnames uit automaten wordt gebruik gemaakt van cryptografie, onder meer om creditcard nummers en PIN-codes te beschermen.

Een andere toepassing van cryptografie is het beschermen van bedrijfsgegevens tijdens het transport over -vaak publieke- internationale netwerken. Denk hierbij aan gevoelige informatie met betrekking tot bijvoorbeeld omzet of verkopen, die tussen verschillende onderdelen van een op de beurs genoteerd bedrijf uitgewisseld wordt.

Cryptografie is ook bruikbaar om de ontvanger van een bericht de mogelijkheid te geven te verifiëren of het bericht inderdaad afkomstig is van de vermeende verzender en of de inhoud van het bericht ongewijzigd is overgekomen. Hierbij is het niet nodig dat de tekst van het bericht versleuteld wordt, maar kan worden volstaan met het plaatsen van een electronische handtekening. Een systeem als PGP voorziet in deze mogelijkheid.

Bij ontwikkelingen zoals de medische smartcards, electronische medische dossiers in de vorm van een chipcard, wordt cryptografie gebruikt ter bescherming tegen ongewenste inzage door derden.

Dit is slechts een kleine greep uit mogelijke toepassingen van cryptografie en het aantal toepassingen zal de komende jaren, met de snelle ontwikkelingen in informatie-technologie, alleen maar toenemen.inhoud noten literatuur email auteur verder