6 Botsingen van belangen
navigator

6.2 Staatsveiligheid

Criminele organisaties kunnen, net als iedereen, gebruik gaan maken van cryptografische technieken. Dat het op dit moment reeds gebeurt en in de toekomst nog zal toenemen is waarschijnlijk. Het belang van de overheid om ons en zichzelf hier tegen te willen beschermen is begrijpelijk. De wijze waarop de overheid dit tot stand wil brengen, minder begrijpelijk, omdat juist criminele organisaties zich het minst gelegen zullen laten liggen aan een verbod. Het feit dat de op dit moment gebruikelijke afluistertechnieken gefrustreerd zouden kunnen gaan worden, rechtvaardigt nog niet dat de overheid zich middels wetgeving kan gaan gedragen als Orwell's Big Brother.

Of er nu wel of niet een verbod komt op het gebruik van cryptografie, de Nederlandse overheid en met name de Binnenlandse Veiligheidsdienst zal zich meer en meer moeten bekwamen in het gebruik van moderne technieken, om in staat te blijven de staatsveiligheid te garanderen. Die noodzaak is er niet alleen om, zo goed als mogelijk is, berichten te kunnen onderscheppen van staatsgevaarlijke organisaties, maar ook om de eigen informatie te beschermen tegen ongewenste inzage door derden. Wat dat betreft kan een voorbeeld genomen worden aan de Verenigde Staten, waar de NSA (National Security Agency) al jarenlang top-cryptografen op de loonlijst heeft staan. Deze organisatie kan zich er bijvoorbeeld op beroepen dat alle cryptografische systemen die tijdens de tweede wereldoorlog gebruikt zijn, door hen of in samenwerking met hen gekraakt zijn.33 Algemeen wordt aangenomen dat de NSA over krachtiger cryptografie beschikt dan andere organisaties in de westerse wereld.

Een verbod, gekoppeld aan een beheersorgaan met gegevens van cryptografie-gebruikers die wel toestemming hebben, heeft indirect ook een risico voor de staatsveiligheid. Wie de Nederlandse geschiedenis kent, weet dat de afgelopen eeuwen diverse vreemde overheersers ons land bezet hebben. De laatste keer dat ons land bezet werd door een vreemde mogendheid is nog maar vijftig jaar geleden. Het ons door de Fransen opgedrongen, maar in dankbaarheid aanvaarde bevolkings- registratie systeem, is een van de oorzaken van het feit dat slechts weinig Joodse Nederlanders de oorlog overleefd hebben. Op Letland na het laagste percentage overlevenden in Europa. Indien Nederland opnieuw door een vreemde mogendheid overheerst wordt, zal deze dankbaar gebruik maken van de, ongetwijfeld perfect georganiseerde, registratie van gegevens van cryptografiegebruikers.inhoud noten literatuur email auteur verder