5 De strijd tegen de techniek
navigator

5.5 Conclusie

Indien de overheid grip wil houden op cryptografie is het van groot belang dat een metafoor gekozen wordt die recht doet aan het fenomeen. Daarnaast zal het fenomeen zelf zo goed mogelijk begrepen moeten worden. De metafoor van het wapen doet cryptografie geen recht, want ze belicht slechts een enkel, beperkt aspect. Dat deze keuze een verbod met zich meebrengt is vanzelfsprekend. De praktische mogelijkheden zijn echter zodanig, dat er niets te verbieden valt, want wie informatie verbergen wil heeft daarvoor voldoende mogelijkheden.

Als de overheid zich realiseert dat een algeheel verbod praktisch onmogelijk is en dat cryptografie opgevat als wapen eenzijdig is, schept dat de ruimte voor een andere benadering. Persoonlijk spreekt mij de metafoor van voertuig aan, met voor de overheid de mogelijkheid om zonder bijzondere aanleiding verkeersstromen te kunnen controleren, vastleggen en analyseren.inhoud noten literatuur email auteur verder