2 Cryptografie en haar geschiedenis
navigator

2.1 Inleiding

Het woord cryptografie is afgeleid van de Griekse woorden krypto (bedekken, verbergen) en graphe (schrijven, het schrift). De wetenschap die zich bezighoudt met de beveiliging van gegevens middels vercijfering wordt cryptologie genoemd. Binnen deze wetenschap zijn twee hoofdgebieden te onderscheiden:
o De cryptografie, die het terrein van het ontwerpen en gebruiken van geheimschriften beslaat;
o De cryptanalyse, die het terrein van het analyseren en breken van geheimschriften beslaat;

Encryptie is de term die gebruikt wordt voor het vercijferen van zogenaamde "klare tekst" (het origineel) tot "cijfertekst", ook wel aangeduid als cryptogram. Decryptie is het omgekeerde proces, het omzetten van cijfertekst tot de originele klare tekst. Encryptie en decryptie worden uitgevoerd met algoritmes en "sleutels". De combinatie van algoritme en sleutel wordt cryptosysteem genoemd.inhoud noten literatuur email auteur verder