6 Botsingen van belangen
navigator

6.1 Inleiding

Zoals uit de vorige hoofdstukken blijkt hebben de verschillende betrokken partijen en organen ieder hun eigen belangen bij cryptografie en wetgeving op dat gebied. In dit hoofdstuk wordt een aantal van die belangen, te weten de staatsveiligheid, de rechtshandhaving, alsmede de principiële belangen rondom privacy nader belicht.inhoud noten literatuur email auteur verder