Een verbod om te fluisteren...
Afstudeerscriptie, faculteit Rechtswetenschappen, februari 1996
Open Universiteit Heerlen D. van Egten